UHC

CÔNG TY GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
UHC-VIỆT NAM

Nguyên lý công nghệ

Nguyên lý công nghệ

Sản phẩm máy lọc rượu, khử độc tố rượu, lão hóa rượu được thiết kế với nhiều công suất khác nhau. Để tiện cho khách hàng lựa chọn, công ty đã chia sản phẩm ra các nhóm khác nhau ứng với nhu cầu sả dụng của từng khách hàng.

Nhóm sản phẩm dành cho cá nhân, gia đình sử dụng

                                                                                                                               
Dòng máy dành cho cơ quan, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

                                                      


Dòng máy dành cho cơ quan, nhà hàng có nhu cầu xử lý lượng rượu lớn                                                                                                                                   
Dòng máy công nghiệp sử dụng cho đơn vị kinh doanh sản xuất


                                                                                                


Một số khách hàng sử dụng sản phẩm


                         

 

Tham khảo: sản phẩm máy khử độc tố rượu Gipwinmáy lọc rượu Gipwin